Wabingpass

Under ett Wabingpass får du uppleva hur djupavslappning kan tas till en ny nivå. Passet består av inledande flexibilitetsövningar », The Good Vibrations (neurogena skakningar) och avslutas med olika meditationsövningar. Genom att använda sig av The Good Vibrations – en naturlig återställningsmekanism efter stress – stillas tankarna och upplevelsen brukar vara att man är i mer känslomässig kontakt, vilket gör att meditationsövningarna blir väldigt effektiva även för de som aldrig prövat på meditation tidigare.

Rapporterade effekter:

Minskade nivåer av oro, smärta eller stress

Mer avslappnade muskler och ett balanserat nervsystem

Djupare relation och kontakt med såväl sig själv som med personer i sin omgivning

Förbättrad rörlighet och kroppshållning

Ökad koncentrationsförmåga

Ökat välbefinnande

Målgrupp

Wabing vänder sig till dig som har ett fungerande liv men som är intresserad av personlig utveckling och vill förhöja din livskvalitet. Du bör ha ett intresse av att öka tilliten till dina egna förmågor, gå utanför din komfortzon och har en önskan om att vända dig till dig själv för råd och svar.

För dig som mår psykiskt dålig och är i behov av hjälp för att få tillvaron att fungera rekommenderar vi kontakt med sjukvården eller liknande.

The Good Vibrations

I The Good Vibrations aktiverar vi en funktion i nervsystemet som visat sig ha positiva effekter för stressreglering och djupavslappning. I en stressad situation är kroppens naturliga respons kamp, flykt eller frys. Syftet med dessa stressreaktioner är att sätta människan i beredskap för att bemöta stressorn (kamp), ha energi att undkomma (flykt) eller att stelna till och ”spela död” (frys).

Observationer av hur olika djur och människor reagerar efter stressande händelser visar att nervsystemet även utvecklat ett naturligt sätt att återställa balans efter en aktiv stressrespons. Genom att automatiskt generera vibrationer, skakningar eller specifika rörelsemönster i musklerna, så kallade neurogena skakningar, kan nervsystemet fullfölja kamp-, flykt- eller frysmekanismen.

Att utnyttja denna naturliga funktion för stressreglering och djupavslappning är just vad The Good Vibrations handlar om. Resultatet brukar vara att spända muskler gradvis slappnas av och att nervsystemets vila- och återhämtningssystem återaktiveras. Vidare är det även vanligt att uppleva att sinnet når ett klart, harmoniskt och koncentrerat tillstånd – idealiskt för att fatta beslut, få överblick över en situation eller generera kreativa idéer.

De neurogena skakningarna kan användas med olika syften, bland annat vid behandling av stress eller trauma (TRE, SE). Vidare använder Israeliska stridspiloter de neurogena skakningarna för att vara mer stresståliga inför sina flygningar. I Wabing använder vi de neurogena skakningarna – The Good Vibrations – som ett kraftfullt verktyg i syfte att utveckla vårt mentala, emotionella, och fysiska välmående.

Meditation

När tankarna stillas och man är i känslomässig kontakt, är det lättare att få bra effekt av våra meditationsövningar. Vi har satt samman serier av olika meditationer som gör det lättare att förnimma vad vi egentligen tycker, tänker och känner på djupet.

Intentionen är att gradvis bli mer ”inifrånstyrd”. Med det menar vi att låta sig styras av den egna viljan, glädjen och inspirationen istället för att styras för mycket av omvärldens krav och förväntningar. Det långsiktiga målet är att låta den vi egentligen innerst inne är reflekteras utåt i våra handlingar. Ju mer i samklang vårt inre är med vårt yttre desto mer tillfredställande brukar livet kännas.

Wabingklass

Wabingklass – Engångsklass 

Under en Wabingklass får du köra ett Wabingpass i grupp. Efter passet kommer du att kunna använda dig av Wabing själv hemma. Passen består alltid av en serie av flexibilitetsövningar, the Good Vibrations (neurogena skakningar) och meditation. Meditationsövningarna kan variera från pass till pass.

Pris: 300 kr

15 Januari kl.19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

2 Februari kl. 10.30-12.00, Stockholm, Lidingö

5 Mars kl. 19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

Wabingklass – Fem gånger klass 

Under en 5 gånger Wabingklass får du köra Wabingklass i 5 veckor i grupp. Tanken med 5 gångers programmet är att du ska få möjlighet att utveckla ditt eget ”Wäjbande”. Passen består alltid av en serie av flexibilitetsövningar, the Good Vibrations (neurogena skakningar) och meditation. De 5 passen har olika teman (Inre kontakt, Inre varande, Kärlek och medkänsla, Tacksamhet, Balans/Wabingtillstånd) där flexibilitetsövningen och meditationsdelen utformas efter temat.

Bokar du upp dig på 5 gångers programmet har du en garanterad plats. Vill du endast vara med på ett av passen är det i mån av plats.

Pris: 1 250 kr

22 Januari  kl. 19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

29 Januari kl. 19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

5 Februari kl. 19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

12 Februari kl.19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

19 Februari kl. 19.00-20.30, Stockholm, Lidingö

För att boka maila oss på kontakt@wabenation.com

Enskild Wabingsession

Första gången du kommer på en session får du lära dig Wabing med fokus på The Good Vibrations som du sedan kan använda dig av på egen hand hemma. Wabingsessionen kommer att anpassas efter vad som känns bra för dig och din kropp. Om du har några fysiska besvär så säkerställer vi att alla övningar kan utföras på ett bekvämt sätt. Du kan välja att boka en session eller flera sessioner för att få fortsatt stöd i din process.

Första sessionen tar ca 90 minuter. Pris: 1 200 kr (inkl moms)

Uppföljningssessioner tar ca 60  min. Pris 800 kr (inkl moms)

För att boka maila oss på kontakt@wabenation.com

Wabing för företag/grupp

För företags- och gruppbokning maila oss på kontakt@wabenation.com