Wabing the waves of life

You can’t stop the waves…                              

            …but you can learn to surf!

                                                      Jon Kabat-Zinn

Wabing vänder sig till dig som är intresserad av personlig utveckling, helhetshälsa och strategier för att hantera livet på ett bra sätt. Med det menar vi bland annat att lära sig hur man förblir närvarande i sig själv samtidigt som man lever i en värld av ständig rörelse och förändring. För att underlätta att förstå detta dynamiska förhållningssätt mellan inre närvaro och yttre aktivitet har vi skapat ordet wabe.

Ordet wabe är en sammansättning av de två första bokstäverna i det engelska ordet wave och det engelska ordet be. Medan vi förknippar vågen med ständig rörelse kopplar vi ett varande till den inre kontakt med sig själv som vi anser nödvändig för att kunna ”wabing the waves of life”.

To Wabe – Att Wäjba

Att ha modet, inre närvaron och urskiljningsförmågan
att navigera i linje med sin djupare inre sanning och samtidigt uppleva flöde
och synkronicitet med olika yttre händelser och omständigheter i ens liv.

LYSSNA PÅ skådespelaren Matthew McConaughey när han närmast ordagrant beskriver betydelsen av ordet To Wabe – Att Wäjba.

WABINGTM består av

För att kunna lära sig att ”surfa sig fram på livets vågor” består Wabing av nedan åtta byggstenar inom vilka vi presenterar teoretiska ramverk och lär ut olika metoder och verktyg.

Läs mer om vad som innefattas i de olika blocken under GRUNDKURSEN.