shop

I väntan på att du ska kunna köpa en Waber via Amazon kan du för nuvarande beställa en Waber genom att maila oss på info@wabenation.com.

Kostnaden för en Waber är 545 kr inklusive moms. Kostnad för transport är 50 kr. Ange antal och om du vill ha en Rosa/Svart eller Gul/Svart Waber. Ange även leverans- och fakturaadress.