Wabing Grundkurs (2 dagar)

Wabing Grundkurs vänder sig till dig som är intresserad av personlig utveckling och som vill lära dig olika metoder, verktyg och förhållningssätt för att hantera livet. Med det menar vi att lära sig hur man förblir närvarande i sig själv samtidigt som man lever i en värld av ständig rörelse och förändring.

Kort och gott går Wabing Grundkurs ut på att lära kursdeltagaren att Wäjba / To Wabe.

Syfte

Då vi tror på att hälsa skapas genom ökad egen förståelse, syftar framförallt Wabing Grundkurs till att vara en metodskola där man lär sig ett inifrån styrt förhållningssätt till livet. Målet är att skapa en jämnvikt mellan prestation, vardagsliv, utveckling och avkoppling i sitt eget liv.

Deltagaren ska inspireras till nya förhållningssätt och färdigheter för att stärka det som är friskt, välfungerande och som ökar vishet och livskvalitet. Den långsiktiga avsikten är att deltagaren lättare ska fungera i ett samhälle präglat av informationsöverflöde, högt tempo och höga krav från såväl sig själv som sin omgivning.

Kursen är upplevelsebaserad och tanken är att man kan behöva gå den flera gånger för att fullt ut integrera det som lärs ut i sitt eget liv.

Mål

Erhållit grundförutsättningar för att:

  • stressreglera och processa klart sinnesintryck, tankar och känslor
  • förbättra sin helhetshälsa och öka sin motståndskraft mot livets utmaningar
  • implementera dagliga rutiner för att utveckla sitt mentala, emotionella och kroppsliga välmående
  • själv kunna förbättra sin rörlighet, kroppshållning och andningsmönster
  • kunna lyssna på sina inre signaler för beslutsfattning och agerande

Erhållit en grundläggande förståelse för:

  • Wabing som koncept
  • att vara sin egen vetenskapsman
  • hur man över tiden bygger upp sin motståndskraft
  • flowprincipens tillämpning i sin egen vardag

Innehåll

Kursens innehåll orienteras kring de åtta blocken nedan. Vissa delar berörs mer översiktligt, medan andra belyses mer djupgående. Tanken är att man ska kunna gå kursen flera gånger och successivt kunna fördjupa sina färdigheter inom respektive block.

Block Flexibilitet & Hållning – Ökad rörlighet, kroppsnärvaro, kroppshållning och andning

Block The Good Vibrations – Kroppsmeditation för reglering av stress

Block Meditation – Tekniker för introspektion och reflektion

Block Vardagspsykologi – Färdigheter som krävs för att leva i enlighet med sina värderingar, styrkor och passioner

Block Beslutsfattning – Färdigheter för ett mer inifrånstyrt förhållningssätt och expertbeslutsfattning

Block Flow Prestation – Effektiv resursanvändning och att komma till sin rätt i livet

Block Motståndskraft & Tillämpad Visdom – Stärka sin motståndskraft och det ärliga och visa förhållningssättet till sig själv och andra

Om fördjupning och handledning önskas inom respektive område kan detta följa på kursen, individuellt eller i grupp

Undervisnings-form

Kursens huvudsakliga upplägg är upplevelsebaserat, där övningar varvas med reflektion och teori. Övningarna kommer både handla om att testa olika tekniker, men också att blicka inåt för att omvandla övningarna till sina egna. För att integrera teorin från de olika avsnitten syftar de praktiska delarna av Wabing till att integrera det du lär dig och omvandla det till sin egen person.

Då vi vill lära ut att bli ”sin egen vetenskapsman” kommer mycket tid läggas på inåtblickande för att lära sig pröva och utvärdera information, källor och metoder och finna sina egna svar och lösningar. Målet är att själv kunna avgöra om, när och hur något är lämpligt eller hjälpsamt för en – något vi kallar ”Wabe-principen” – man lär sig ett inifrån styrt förhållningssätt till livet.

Det vi lär ut vilar till del på vetenskaplig grund, till del på beprövade erfarenheter eller gamla välbeprövade västerländska och österländska läror. Vår avsikt är att kontinuerligt utvärdera vårt arbete, samt bedriva forskning där vi anser det lämpligt.

Målgrupp

Wabing vänder sig till dig som har ett fungerande liv men som är intresserad av personlig utveckling och vill förhöja din livskvalitet. Du bör ha ett intresse av att öka tilliten till dina egna förmågor, gå utanför din komfortzon och har en önskan om att vända dig till dig själv för råd och svar.

Är du mer lagd åt att vända dig till experter för svar eller känner motstånd mot förändring och helst vill fortsätta leva som du gör nu, är denna kurs kanske inte rätt för dig. För dig som mår psykiskt dålig och är i behov av hjälp för att få tillvaron att fungera rekommenderar vi kontakt med sjukvården eller liknande.

Nästa grundkurs

Datum: 29-30:e Juni 2019 kl. 09:30-17:00

Plats: Göran Boll Yogainstitut, Värtavägen 35, Stockholm

Kostnad: 3 900 SEK ex moms

För att boka maila oss på kontakt@wabenation.com

Kursledare

Maria Lindhe, leg. Psykolog, universitetslärare på Arizona State University

Therese Ericson, Wabinginstruktör, civilingenjör

Jonas Nordström, PhD, universitetslärare på Arizona State University

Fördjupnings-program

För dig som efter grundkursen vill få en fördjupning inom de olika Wabing blocken erbjuder vi ett fördjupningsprogram bestående av 7 online lektioner á 2-3 timmar.

Kostnad 1 500 kr ex moms.

Nästa kursstart: 24 Januari 2019 kl. 18:00-20:30.

Varje kurstillfälle sker därefter varannan vecka. Även om du inte kan vara med online vid varje tillfälle så har du tillgång till en inspelning av lektionen som du kan titta på när det passar dig.

Certifierings-program

För dig som vill instruera andra i Wabing har vi ett lärlingsprogram som anpassas efter din bakgrund, erfarenhet och tidigare utbildningar.

Förkunskapskrav:

Gått Wabing Grundkurs (2 dagar).
Grundläggande kunskap i anatomi.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i en stödjande, coachande eller behandlande funktion (t ex hälso- & sjukvårdspersonal, kroppsterapeut, personlig tränare, yoga/mindfulness instruktör eller liknande).